Scoutspataljon on 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev professionaalse väljaõppega iseseisvaks lahingutegevuseks võimeline kiirreageerimisüksus.

Scoutspataljoni soomusjalaväekompaniide, lahingtoetuskompanii ning staabi- ja tagalakompanii prioriteedid on lahingvalmiduse hoidmine ning lahinguliste ja erialaste oskuste arendamine.

Scoutspataljoni sõdurite ja allüksuste väljaõpe peab tagama pataljoni võimekuse tegutseda erinevates nüüdisaegsetes konfliktides.

Et liituda Scoutsidega, peab sul olema läbitud ajateenistus, vähemalt põhiharidus, hea tervis, eesti keele oskus ja hea füüsiline vorm.

Scoutspataljonil on kasarmud kõikide vajalike mugavustega.

Vabad kohad üksuses